Minireningsverk

AS- Monocomp är den miljövänliga produkt som konverterar slam till kompsterbart material. Utloppsvattnet kan släppas direkt i diket. Allt överensstämmer med miljökraven som blivit satta av EU. Minireningsverk utan serviceavtal.
AS-Variocomp är den miljövänliga produkt som erbjuder samma möjlighet till utsläpp av vatten i dikeskanten, skillnaden är att den här produkten behöver slamtömmas. Minireningsverk utan serviceavtal