AS-Variocomp

AS-Variocomp är en serie avloppsreningsverk gjord för familjehus och finns i olika storlekar som består av 5k (3-7pers), 8k (6-10pers) och 12k (10-13pers). Produkten fungerar som en vanlig avloppsbrunn med slamtömning och uppnår miljökraven satta av Naturvårdsverket vilket betyder att du kan släppa utloppet direkt i diket. Detta beror dock på krav ställda inom din kommun. Om du vill läsa mer om kraven så kan du göra det på deras hemsida här. För specifikationer angående minireningsverket hänvisas ni till broshyr-knappen nedanför.

Varianter och värden

Tillverkare och specifikationer

Tillverkaren ASIO NEW kommer från Tjeckien och är ett väletablerat företag som bland annat jobbat tillsammans med Skanska. Företaget har varit verksamma inom vattenreningsverk sedan 1993 och de fortsätter expandera. För mer information och specifikationer angående produkten hänvisas ni till broschyr-knappen längre ner på sidan. För beställning eller frågor om produkten är ni välkomna att skicka ett meddelande till oss.

Vid behov är det även möjligt att införskaffa större anläggningar.

Installation

Avloppsreningsverket installeras efter utgrävningen på en ditplacerad betongplattan (när verket är placerat behövs inte sidoväggarna gjutas i betong), sedan ansluts verket till avloppet och luft förs till den från en kompressor som är placerad utanför avloppsvatten-reningsverket.

Kompressorn placeras utanför reningsverket för att förlänga dess livslängd, eftersom miljön inne i reningsverket är instabil. De grundläggande funktionerna ställs in under tillverkning och montering av utrustningen, så att reningsverket, förutom att ansluta kompressorn till ett eluttag, inte kräver något elinstallationsarbete.

På grund av måtten och vikten kan typerna 5k och 8k transporteras på en släpvagn och placering i utgrävningen kan göras utan användning av en kran. Avloppsreningsverket är som standard utrustat med ett slitstarkt lock på 950 mm som är säkert att gå på.