Minireningsverk Frågor

Minireningsverk frågor

För att få använda ett minireningsverk vid din bostad är du tvungen att få ett godkännande från din kommun. Detta godkännande får du genom en ansökning som skickas in till din kommun för granskning. Vanligtvis kan denna ansökningsblankett hittas på din kommuns hemsida. Med denna ansökan skickas en CE-märkning med som beskriver vilket minireningsverk det är och vilken reningsverkan som kan förväntas. Dessa CE märkningar kan ni ladda ner längre ner på sidan. Utöver detta behövs även en kompostanläggnings- ”ritning/beskrivning” skickas in när det gäller vår produkt MONOcomp. Den här kan ni också ladda ned längre den på sidan.

Ja, ASIO minireningsverk är utformade efter EU:s och Sveriges miljökrav. Beroende på krav inom er kommun så kan fosfor-doseringsutrustning tilläggas i reningsverket för att garantera korrekt rening. Mer om kraven finner ni här.

Det viktigaste ni behöver veta är vad för miljöskydd ni har vid er bostad. Beroende på om det är normal nivå eller hög nivå. Vid normal nivå förväntas avloppsanordningen uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P) och 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). Medan vid hög nivå förväntas avloppsanordningen uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P), 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7) och uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N). Vi erbjuder produkter för båda möjligheterna.

Nej, förutom avloppsrör, slangar för luften och förlängningskabel räcker det för den med god arbetsmoral att använda spade (även om grävmaskin rekommenderas), skruvmejslar och såg för att få igång reningsverket.