AS-Monocomp

AS-MONOcomp

AS-MONOcomp är ett minireningsverk utvecklat för hus med enskilt avlopp. Beroende på dina behov så kan reningsverket utrustas med doseringsutrustning för extra rening. Storlekarna som finns är 4 (2-5pers), 8 (5-9pers) och 12 (10-13pers). Genom att välja detta reningsverk slipper ni slamtömning eftersom överskottsslammet omvandlas till komposterbart material inuti en nedbrytningsbar-påse genom miljövänliga processer. Den här påsen lyfts sedan ut ur reningsverket och placeras i er kompostanläggning. Detta leder vidare till minskad kostnad eftersom slamtömning/byte av påse sköts av er själva. Utöver detta är det även möjligt att släppa utloppet i närliggande dike. Dock är detta beroende på tillstånd från er kommun. För mer information och specifikationer angående reningsverket hänvisas ni till broschyr-knappen nedanför. Videoklippen på den här sidan förklarar processen, installation och skötsel utförligt.

Installation

Avloppsreningsverket installeras efter utgrävningen på en ditplacerad betongplattan (när verket är placerat behövs inte sidoväggarna gjutas i betong), sedan ansluts verket till avloppet och luft förs till reningsverket från en kompressor och en kontrollenhet som är placerad utanför avloppsvatten-reningsverket.

Kompressorn och kontrollenheten placeras utanför reningsverket för att förlänga dess livslängd, eftersom miljön inne i reningsverket är instabil. De grundläggande funktionerna ställs in under tillverkning och montering av utrustningen, så att reningsverket, förutom att ansluta kompressorn till ett eluttag, inte kräver något elinstallationsarbete.

På grund av måtten och vikten kan typerna 4 och 8 transporteras på en släpvagn och placering i utgrävningen kan göras utan användning av en kran. 

Tillverkare & specifikationer

Tillverkaren ASIO NEW kommer från Tjeckien och är ett väletablerat företag som bland annat jobbat tillsammans med Skanska. Företaget har varit verksamma inom vattenreningsverk sedan 1993 och de fortsätter expandera. För mer information och specifikationer angående reningsverket hänvisas ni till broschyr-knappen nedanför. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för mer information och beställning av produkter.

Vid behov är det även möjligt att införskaffa större anläggningar.

Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal men påtvingar er inget avtal vid köp av ett minireningsverk. Istället guidar vi er med hjälp av videor och installationsdokument för att ni ska kunna försäkra er om att den biologiska processen fungerar korrekt.